الهی از روی آفتاب ,ماه وستارگان وحتی از شیطان شرمنده ام

که همه در کار خود استوارندواین سست عهد ناپایدار .

علامه حسن زاده

/ 0 نظر / 16 بازدید